Nguồn Plasma

Các sản phẩm nguồn Plasma được kiểm chứng và nhập khẩu trực tiếp từ thương hiệu Advanced Energy có tính chính xác cao với công nghệ tiên tiến nhất. 

Nguồn DC

Cung cấp các sản phẩm nguồn DC tiêu chuẩn, nhờ bộ tính năng rộng lớn và hiệu suất đáng tin cậy, máy phát điện được sử dụng trong hầu hết trong các lĩnh vực sản xuất - bán dẫn, bảng điều khiển phẳng, thủy tinh, màng mỏng, v.v.

Stable Power Delivery for Extreme Arc Conditions and Highly Repeatable Films

The MDX Series Enables Low-Power Magnetron Sputtering in a Small and Affordable Package
The Most Recognized DC Power Supply for <= 20 kW Processes
Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify

Nguồn tần số thấp

Bộ nguồn tần số thấp và tần số trung bình của Advanced Energy cung cấp năng lượng hiệu quả cao, dễ tích hợp. Cải thiện nhanh chóng việc kiểm soát quy trình trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Multi-Output Power System for Multi-Chamber Power Delivery in Solar PV Manufacturing
Advanced Dual-Magnetron Sputtering Accessories
Low-Frequency Series with Enhanced Arc Control and Internal Load Matching for 40 kHz Reactive Sputtering Applications

Nguồn Xung DC

Cùng các tính năng giống nguồn DC, máy phát điện được sử dụng trong hầu hết các thị trường sản xuất - bán dẫn, bảng điều khiển phẳng, thủy tinh, màng mỏng, v.v.

Unprecedented Power Control for Single- and Dual-Magnetron Sputtering
Process-Proven, Pulsed DC for Single-Magnetron Reactive Sputtering of Thin Dielectric Films
An Arc-Bias Solution that Brings a New Level of Precision and Productivity to Cathodic Arc Processes

Nguồn RF Match

Rapid, Accurate, and Reliable Digitally-Tuned Matching
Agile, Precise Power Delivery for Demanding High-Speed Matching Applications
Economical, Digital, Configurable Matching Network Solution

Nguồn RF Plasma

High-Power Density for Compact Installation
Unparalleled Breadth of RF-Application Delivery without Custom Lead Times
Asymmetric Bias Waveform Generator for Direct Control of Substrate Voltage and Ion Energy
A Compact, Economical, Easy to Install, Low Power RF Platform
Economical, Mid-Frequency Generator Tailored for Plasma Processing
Industry-Leading, Repeatable Power Delivery for Core Plasma Applications
Compact, Cost-Effective Integrated Generator and Solid-State Matching RF Power Delivery System
Multi-Level Pulsing and Pulse Waveform Control for Emerging Plasma Applications
Multi-Level Pulsing and Pulse Waveform Control for Emerging Plasma Applications
Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin