Nguồn Artesyn

Nguồn AC-DC LCM

Bộ nguồn tần số thấp và tần số trung bình của Advanced Energy cung cấp năng lượng hiệu quả cao, dễ tích hợp. Cải thiện nhanh chóng việc kiểm soát quy trình trong nhiều ứng dụng khác nhau.

Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify
Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify

Nguồn máy chủ Server PMBUS

Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify
Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify

Nguồn DC-DC

Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify

Nguồn IHP

Industry-Leading Pinnacle DC Power Technology in a 3000 W Package
The Best in DC and Pulsed-DC Power Delivery Unify
Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin