MSRZ

  • Đạt được hiệu suất đáng tin cậy trong các điều kiện khó khăn. Dòng mô-đun cung cấp năng lượng khối phổ kế MSRZ của Advanced Energy lý tưởng cho quá trình ion hóa mẫu khối phổ tứ cực và ứng dụng máy dò ion. Bộ nguồn MSRZ kết hợp điện áp đầu ra chuyển đổi nhanh, có thể đảo ngược, độ gợn sóng thấp và khả năng lặp lại tuyệt vời cho các ứng dụng chính xác. Tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể và chọn từ một loạt các tính năng hiệu suất và kết hợp, bao gồm chiều dài cáp và loại đầu nối

          Đạt được hiệu suất đáng tin cậy trong các điều kiện khó khăn. Dòng mô-đun cung cấp năng lượng khối phổ kế MSRZ của Advanced Energy lý tưởng cho quá trình ion hóa mẫu khối phổ tứ cực và ứng dụng máy dò ion. Bộ nguồn MSRZ kết hợp điện áp đầu ra chuyển đổi nhanh, có thể đảo ngược, độ gợn sóng thấp và khả năng lặp lại tuyệt vời cho các ứng dụng chính xác. Tùy chỉnh để đáp ứng các yêu cầu ứng dụng cụ thể và chọn từ một loạt các tính năng hiệu suất và kết hợp, bao gồm chiều dài cáp và loại đầu nối

Ưu điểm

          Ba mô hình tiêu chuẩn và các biến thể được xây dựng theo đơn đặt hàng có sẵn

          Sử dụng trong tất cả các loại thiết bị khối phổ chính yêu cầu độ ổn định và độ phân giải cao

          Giải quyết các yêu cầu về hiệu suất phát hiện ion khối phổ

          Chỉ chọn các khả năng điện áp cao cần thiết và giảm chi phí

Tính năng

          Bộ nguồn phân cực cho các thiết bị phát hiện với độ gợn thấp

          Đầu ra phân cực 4-quadrant stage

          Lựa chọn 4 mô hình khác nhau; tuỳ chọn theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

Ứng dụng

          Ứng dụng ion hóa mẫu khối phổ kế

          Ứng dụng thiết bị phát hiện ion

Thông số kỹ thuật

          Công suất đầu ra: 3.2 W tối đa, tuỳ model

          Điện áp đầu ra: ±1 – ±10 kV, tuỳ model

          Độ gợn điện áp: < 15 ppm (bộ 10 kV)

          Hệ số nhiệt điện trở: 25 ppm/°C (tuỳ chọn 10 ppm/°C)

          Điện áp đầu vào: +24 VDC ±10%

          Dòng điện đầu vào: 1 A max, tuỳ model

          Môi trường

o   Nhiệt độ hoạt động: 10 – 50⁰C

o   Nhiệt độ lưu trữ: -20 – 85⁰C

o   Độ ẩm: 80% RH ở 31⁰C, giảm dần xuống 50% ở 40⁰C

          Cơ khí

o   Kích thước W x H x D: 159 x 182 x 47 mm

o   Trọng lượng: 1.5 kg

 

          Giao diện: Cổng kết nối 20 chân

          Ba mô hình tiêu chuẩn và các biến thể được xây dựng theo đơn đặt hàng có sẵn

          Sử dụng trong tất cả các loại thiết bị khối phổ chính yêu cầu độ ổn định và độ phân giải cao

          Giải quyết các yêu cầu về hiệu suất phát hiện ion khối phổ

 

          Chỉ chọn các khả năng điện áp cao cần thiết và giảm chi phí

          Bộ nguồn phân cực cho các thiết bị phát hiện với độ gợn thấp

          Đầu ra phân cực 4-quadrant stage

 

          Lựa chọn 4 mô hình khác nhau; tuỳ chọn theo yêu cầu cụ thể của khách hàng

          Ứng dụng ion hóa mẫu khối phổ kế

 

          Ứng dụng thiết bị phát hiện ion

          Công suất đầu ra: 3.2 W tối đa, tuỳ model

          Điện áp đầu ra: ±1 – ±10 kV, tuỳ model

          Độ gợn điện áp: < 15 ppm (bộ 10 kV)

          Hệ số nhiệt điện trở: 25 ppm/°C (tuỳ chọn 10 ppm/°C)

          Điện áp đầu vào: +24 VDC ±10%

          Dòng điện đầu vào: 1 A max, tuỳ model

          Môi trường

o   Nhiệt độ hoạt động: 10 – 50⁰C

o   Nhiệt độ lưu trữ: -20 – 85⁰C

o   Độ ẩm: 80% RH ở 31⁰C, giảm dần xuống 50% ở 40⁰C

          Cơ khí

o   Kích thước W x H x D: 159 x 182 x 47 mm

o   Trọng lượng: 1.5 kg

 

          Giao diện: Cổng kết nối 20 chân

Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin