MSP Series

  • Dòng MSP của Advanced Energy có các mô-đun nguồn đơn cực, độ ổn định cao, hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện ngắn mạch hoặc hồ quang. Chúng cung cấp điện áp đầu ra dương hoặc âm. Sử dụng chiết áp bên trong, điện áp bên ngoài hoặc chiết áp bên ngoài để cài đặt
  • Thiết kế mô-đun của các sản phẩm điện áp cao của chúng tôi cho phép các tính năng hiệu suất nâng cao. Từ các tùy chọn đơn giản, chẳng hạn như chiều dài cáp và loại đầu nối, để hoàn thành các thiết kế tùy chỉnh, các giải pháp của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn một cách chuyên nghiệp

          Dòng MSP của Advanced Energy có các mô-đun nguồn đơn cực, độ ổn định cao, hoạt động đáng tin cậy trong điều kiện ngắn mạch hoặc hồ quang. Chúng cung cấp điện áp đầu ra dương hoặc âm. Sử dụng chiết áp bên trong, điện áp bên ngoài hoặc chiết áp bên ngoài để cài đặt

          Thiết kế mô-đun của các sản phẩm điện áp cao của chúng tôi cho phép các tính năng hiệu suất nâng cao. Từ các tùy chọn đơn giản, chẳng hạn như chiều dài cáp và loại đầu nối, để hoàn thành các thiết kế tùy chỉnh, các giải pháp của chúng tôi có thể đáp ứng các yêu cầu cụ thể của bạn một cách chuyên nghiệp

Ưu điểm

          Đảm bảo độ phân giải tốt với độ gợn thấp

          Mang lại hiệu suất nhất quán trong thời gian dài hoạt động với độ lệch thấp

          Giảm chi phí tích hợp hệ thống với thiết kế mạnh mẽ và khả năng chịu nhiễu tín hiệu đầu vào

          Đáp ứng các yêu cầu của thiết bị khối phổ về thiết bị tạo điện áp cao kích thước nhỏ

          Độ tin cậy và hiệu suất cao

Tính năng

          Lựa chọn 4 model khác nhau; các phát sinh do khách hàng xác định

          Độ gợn siêu thấp 10 mV

          Lọc nhiễu đầu vào DC

          Thiết kế mô-dun; có sẵn đầu ra âm hoặc dương

          Hoạt động hiệu quả và tin cậy

Ứng dụng

          Khối phổ ion hóa mẫu

          Khối phổ kế bộ lọc khối lượng

          Máy đo khối phổ phát hiện ion

Thông số kỹ thuật

          Điện áp đầu ra: 1-20 kV

          Công suất đầu ra: tối đa 10 W, tuỳ thuộc vào từng model

          Độ gợn điện áp: < 4 ppm (model 5 kV)

          Hệ số nhiệt điện trở: 25 ppm/°C (tuỳ chọn 10 ppm/°C)

          Điện áp đầu vào: +24 VDC ±10%

          Dòng điện đầu vào: Tối đa 1 A, tuỳ từng model

          Môi trường

o   Nhiệt độ hoạt động: 10 – 50⁰C

o   Nhiệt độ lưu trữ: -20 – 85⁰C

o   Độ ẩm: 80% RH ở 31⁰C, giảm dần xuống 50% ở 40⁰C

          Cơ khí

o   Kích thước mô-đun W x H x D:

MSP-502: 147 x 98 x 47 mm

MSP-103, MSP-153: 200 x 98 x 47 mm

MSP-203: 210 x 120 x 46 mm

o   Trọng lượng mô-dun:

MSP-102, MSP-252, MSP-502: 0.8 kg

MSP-103, MSP-153: 1.4 kg

MSP-203: 1.6 kg

o   Kích thước gá đỡ W x H x D: 440 x 132.6 x 345 mm

o   Trọng lượng gá đỡ: 12 kg

 

          Giao diện: Đầu nối 10 chân, điều khiển thông qua chiết áp bên trong hoặc bên ngoài

          Đảm bảo độ phân giải tốt với độ gợn thấp

          Mang lại hiệu suất nhất quán trong thời gian dài hoạt động với độ lệch thấp

          Giảm chi phí tích hợp hệ thống với thiết kế mạnh mẽ và khả năng chịu nhiễu tín hiệu đầu vào

          Đáp ứng các yêu cầu của thiết bị khối phổ về thiết bị tạo điện áp cao kích thước nhỏ

 

          Độ tin cậy và hiệu suất cao

          Lựa chọn 4 model khác nhau; các phát sinh do khách hàng xác định

          Độ gợn siêu thấp 10 mV

          Lọc nhiễu đầu vào DC

          Thiết kế mô-dun; có sẵn đầu ra âm hoặc dương

 

          Hoạt động hiệu quả và tin cậy

          Khối phổ ion hóa mẫu

          Khối phổ kế bộ lọc khối lượng

 

          Máy đo khối phổ phát hiện ion

          Điện áp đầu ra: 1-20 kV

          Công suất đầu ra: tối đa 10 W, tuỳ thuộc vào từng model

          Độ gợn điện áp: < 4 ppm (model 5 kV)

          Hệ số nhiệt điện trở: 25 ppm/°C (tuỳ chọn 10 ppm/°C)

          Điện áp đầu vào: +24 VDC ±10%

          Dòng điện đầu vào: Tối đa 1 A, tuỳ từng model

          Môi trường

o   Nhiệt độ hoạt động: 10 – 50⁰C

o   Nhiệt độ lưu trữ: -20 – 85⁰C

o   Độ ẩm: 80% RH ở 31⁰C, giảm dần xuống 50% ở 40⁰C

          Cơ khí

o   Kích thước mô-đun W x H x D:

MSP-502: 147 x 98 x 47 mm

MSP-103, MSP-153: 200 x 98 x 47 mm

MSP-203: 210 x 120 x 46 mm

o   Trọng lượng mô-dun:

MSP-102, MSP-252, MSP-502: 0.8 kg

MSP-103, MSP-153: 1.4 kg

MSP-203: 1.6 kg

o   Kích thước gá đỡ W x H x D: 440 x 132.6 x 345 mm

o   Trọng lượng gá đỡ: 12 kg

 

          Giao diện: Đầu nối 10 chân, điều khiển thông qua chiết áp bên trong hoặc bên ngoài

Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin