Impac IPE 140/34

Thiết bị đo nhiệt độ Impac IPE 140/34 từ hãng AE là nhiệt kế kỹ thuật số để đo nhiệt độ màng nhựa, 50 đến 500 ° C , có độ chính xác cao với dải quang phổ cực kỳ hẹp.

  • Dải quang phổ 3,43 µm
  • Quang học tiêu điểm
  • Có hai phạm vi nhiệt độ
  • Thời gian phản hồi ngắn
     

Tải Catalog

Thiết bị đo nhiệt độ  IPE 140/34 là một nhiệt kế đặc biệt để đo nhiệt độ không tiếp xúc của màng nhựa, đặc biệt là màng polyetylen hoặc polypropylen cực mỏng với độ dày vật liệu tối thiểu chỉ 30 µm.

Chức năng Giá trị
Dải nhiệt độ 50 đến 400 ° C (122 đến 752 ° F) (MB 4) 75 đến 500 ° C (167 đến 932 ° F) (MB 5)
Dải quang phổ 3,43 µm
Độ lặp lại 0,5% giá trị đọc ở ° C hoặc 0,5 ° C
Quang học: 3 quang học đặt tiêu điểm Tỷ lệ khoảng cách (FOV) tối thiểu 50: 1 (2,1 mm)
Ứng dụng Đo nhiệt độ không tiếp xúc của màng nhựa, đặc biệt là màng polyethylen hoặc polypropylen cực mỏng với độ dày vật liệu tối thiểu là 30 μm
Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin