Giải Pháp

Thiết Bị Phân Tích

Thiết bị phân tích giúp cải thiện hiệu suất, độ chính xác hàng đầu thị trường. Thường được ứng dụng tại các phân tích quan trọng trong sản xuất.

Sản Xuất Chất Bán Dẫn

Giải pháp cho phép điều khiển nâng cao trong các quy trình plasma. Việc phân phối điện chính xác cao hơn, điều chỉnh tần số và xung đa cấp phù hợp, chính xác.

Khắc axít (Etching)

Deposition

Inspection

Cấy ghép Implant (Implant & RTP​)

Xử Lý Nhiệt

Dễ dàng đạt được độ chính xác, độ lặp lại và độ đảm bảo của quá trình xử lý nhiệt mà bạn yêu cầu.

Sản Xuất Thủy Tinh

Hóa Dầu

Chất Bán Dẫn

Thép Và Kim Loại

Các Giải Pháp Khác

Sản Xuất Màn Hình Phẳng

Lớp Phủ Thủy Tinh

Ứng Dụng Công Nghệ Cao

Môi Trường Trong Nhà

Lớp Phủ Công Nghiệp

Công Nghiệp Điện Tử

Thị Trường Công Nghiệp

Ứng Dụng Y Tế

Quang Điện Mặt Trời

Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin