Điều khiển Plasma

Trang bị cho các quy trình sản xuất của bạn với chức năng cao cấp và độ chính xác đặc biệt.

  • Mở rộng phạm vi hoạt động của bạn.
  • Tỷ lệ xử lý cao hơn.
  • Các nguồn plasma từ xa của Advanced Energy cung cấp các tùy chọn tinh vi trong thiết kế hợp lý.

Stable Power Delivery for Extreme Arc Conditions and Highly Repeatable Films

The MDX Series Enables Low-Power Magnetron Sputtering in a Small and Affordable Package
The Most Recognized DC Power Supply for <= 20 kW Processes

Stable Power Delivery for Extreme Arc Conditions and Highly Repeatable Films

Call Now Button
small_c_popup.png

để Lại Thông Tin